Loonstrook Check

Besparen op personeelskosten? 

Met een salarisscan
ontdekt u wat u laat liggen!

De sociale zekerheid in Nederland is een complex stelsel van wetten en regels. De praktijk leert dat veel werkgevers te veel premies betalen omdat niet altijd bekend is van welke financiële voordelen en stimuleringsmaatregelen ze gebruik kunnen maken. Wie wil besparen op personeelskosten doet er daarom goed aan alle werkgeverslasten en de onderliggende administratieve organisatie nog eens kritisch onder de loep te nemen. Met een salarisscan ontdekt u wat u laat liggen. 

Wat valt er terug te halen? 

Bij een salarisscan wordt bekeken of uw organisatie het complete potentieel aan financiële voordelen en stimuleringsmaatregelen wel optimaal benut. De scan richt zich zowel op het werkgeversdeel van het salaris zelf als op het administratieve proces rondom instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.
Maakt u optimaal gebruik van subsidies en aftrekposten? En hoe staat het met het al dan niet toepassen van heffing en korting in administratieve systemen? Kortom: hoe kunt u op basis van de huidige wet- en regelgeving direct besparen op personeelskosten?

Sociale lasten worden een steeds hogere kostenpost. Naast het brutoloon bestaat 20 tot 40% van de personeelskosten uit loonheffingen en arbeidsvoorwaarden met alle daaraan gerelateerde verzekeringen. Ook de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid en ziekte kan flink oplopen.
Toch kan het prijskaartje van sociale lasten en loondoorbetaling in veel gevallen behoorlijk lager uitkomen. Veel werkgevers weten namelijk niet dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen wat zij op basis van de wettelijke regelgeving hadden moeten betalen en wat er in werkelijkheid betaald is.
Onderzoek wijst uit dat daardoor nogal wat geld blijft liggen waar u als ondernemer recht op heeft. Bij een salarisscan kijken wij hoe u op deze personeelskosten kunt besparen.
Wij controleren of er bij instanties geld (terug) te halen valt en of de regelgevingen van werknemersverzekeringen goed zijn toegepast met betrekking tot de Wet financiering sociale verzekeringen (wfsv), de Wet op de loonbelasting, het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen, etc.

Wij bieden deze service aan voor bedrijven met meer dan 25 personeelsleden en werken altijd op basis van 'no cure, no pay'. Uw enige inspanning is het toegang verlenen tot de benodigde informatie. Wij gaan dan aan het werk en uiteindelijk krijgt u een 'fiscus-proof' rapport dat wij voor uw indienen. Daarna zien wij erop toe dat dezelfde fiscus uw tegoeden gaat storten op uw bankrekening. Wilt u ook fors besparen op personeelskosten? Maak dan een afspraak en wij leggen het u vrijblijvend uit. 

Share by: