meetdiensten

Besparing MEETDIENSTEN
 

Heeft u grootverbruikaansluiting, dan kunt u fors besparen op de kosten van uw meetbedrijf. U bent verplicht een meetdienst bij een meetbedrijf af te nemen. Deze dienstverlening werd vroeger altijd via de netbeheerder in rekening gebracht. Recentelijk zijn zogezegd de netbeheerkosten en meetdiensten losgekoppeld. In tegenstelling tot het netbeheer is er voor de meetdiensten de mogelijkheid om voor een andere leverancier te kiezen.
Sinds 2006 is het mogelijk uw eigen meetbedrijf te kiezen. FIA is hiervoor een samenwerking aangegaan met een prijsvechter die u de meeste voordelen kan bieden. 
Waarschijnlijk ontvangt u nu facturen van meetbedrijven zoals Stedin, Kenter of Liander. Zo ja, dan kunt u flink besparen! Vergeleken met de reguliere tarieven met een landelijke groot meetbedrijf, kun u tot 30% besparen!

FIA heeft voor haar grootverbruikaansluitingen collectieve afspraken gemaakt met een concurrent meetbedrijf. Dit bedrijf heeft o.a. als klanten: Rijksoverheid, AkzoNobel, MC Donalds, FrieslandCampina en Land en Tuinbouworganisatie Nederland. Hierdoor kunnen wij u scherpe en aantrekkelijke voorwaarden aanbieden. Facilitaire Inkoop Aalsmeer kan u deze voordelen aanbieden: 

  • FIA verzorgt al de levering van goedkope energiecontracten, voor grote en kleine klanten. Voor grootverbruikers is er dus extra voordeel te halen door de laagste tarieven voor meetdiensten.
  • FIA verzorgt ook de opzegging bij uw huidige meetbedrijf en aanmelding bij onze samenwerkingspartner. 
  • Installatie en certificering van de elektriciteitsmeter, gasmeters en dataloggers
  • Onderhoud van de gas- & elektriciteitsmeters, modems en dataloggers
  • Abonnementen t.b.v. het online uitlezen van de energie-meters
  • Dagelijkse distributie van de energieverbruik-gegevens aan de netbeheerder


Wat doet onze partner meetbedrijf voor u? 

Onze partner biedt als meetbedrijf grootzakelijke gebruikers van energie, diensten betreffende het vervangen van de elektriciteitsmetingen en gasmetingen, het certificeren van de nieuwe elektriciteitsmetingen (om de 6 jaar) en vervolgens de datacollectie en validatie en het doorgeven van de meetdata aan de netbeheerder.
Naast onderhoud, lossen de expert-monteurs de storingen voor u op.
Bij het wisselen van de elektra-metingen vindt er geen onderbreking van de stroom plaats. Bij het wisselen van gasmetingen is er wel korte (max 1 uur) onderbreking van het gas. 
De meetverantwoordelijke verzorgt de retournering van de uitgebouwde metingen naar het vorige meetbedrijf. 

In het maandelijkse tarief voor meetdiensten voor een grootverbruik aansluiting zijn de volgende elementen opgenomen:

– Installatie en certificering van de elektriciteitsmeters, gasmeters en dataloggers.
– Huur van de elektriciteitsmeters, modems, gasmeters en dataloggers (uitgezonderd BP metingen – deze worden aangeschaft)
– GSM/GPRS-abonnementen ten behoeve van datacollectie en validatie
– Dagelijkse distributie van de gegevens naar de netbeheerder
– Onderhoud van de elektriciteitsmetingen en gasmetingen en storingsafhandeling

Heeft u ook een grootzakelijke energieaansluiting en wilt u ook besparen? Neem dan nu contact met ons op: 
Adviesaanvraag meetdiensten
Share by: