Privacy Statement
Facilitaire Inkoop Aalsmeer (FIA) is een specialist in besparingen. Om besparingen te kunnen bepalen en uitrekenen ontvangen wij van onze potentiële klanten veel gevoelige informatie. FIA neemt de privacy van de (potentiële) klanten dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met deze informatie omgaan. In dit document wordt de Privacy Policy van FIA uiteengezet. De voorwaarden zijn van toepassing op de (potentiële) klanten van FIA. FIA raadt (potentiële) klanten daarom aan deze Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Artikel 1. Wie is Facilitaire Inkoop Aalsmeer? (FIA)
1. Facilitaire Inkoop Aalsmeer is een handelsnaam van Marcel Pannekoek, statutair gevestigd te Aalsmeer (Nederland). FIA hoofdkantoor bevindt zich in Aalsmeer op Lakenblekerstraat 31, 1431 GE en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64121577 . 

Artikel 2. Welke informatie verzamelt FIA plus geheimhoudingsplicht.
1. FIA verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot de door opdrachtgever verstrekte “Informatie” in de meest ruime zin en direct of indirect daarmee verband houdende informatie. Deze verplichting tot geheimhouding en vertrouwelijkheid betreft onder meer, maar is niet beperkt tot informatie uit de facturen van de Opdrachtgever, klanten en Leveranciers van de Opdrachtgever en concurrenten van de Opdrachtgever.
2. Al onze medewerkers hebben een online e-learning privacybewustzijn programma gevolgd. 

Artikel 3. Automatisch Gegenereerde Informatie
1. FIA verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag tijdens gebruik van FIA. Deze informatie bestaat onder meer uit (potentiële) klanten IP-adres (nummer van de computer dat het mogelijk maakt de computer van de (potentiele) klanten te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat men gebruikt, de pagina’s die men bezoekt en “cookies”.

Artikel 4. Wat zijn cookies en hoe gebruikt FIA ze?
1.Ter uitvoering van de dienst maakt FIA gebruik van cookies die door (potentiële) klanten browser worden opgeslagen op hun computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die de server van FIA naar (potentiële) klanten browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van FIA teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van een (potentiële) klanten. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat men een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen.
2. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van (potentiële) klanten pc en door (potentiële) klanten aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van FIA te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast (potentiële) klanten IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. (potentiële) klanten kan zijn browser zo instellen dat men tijdens het volgende gebruik van FIA geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat men niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van FIA of dat men geen toegang heeft tot (onderdelen van) FIA.
3. Als men wel gebruik wil maken van cookies, moet men ervoor zorgen dat men uitlogt indien (potentiële) klanten een openbare computer verlaat. (potentiële) klanten dient ook zijn wachtwoord geheim te houden om te voorkomen dat anderen, zonder de toestemming van (potentiële) klanten, gebruik maken van (potentiële) klanten account.

Artikel 5. Voor welke doeleinden zal FIA (potentiele) klanteninformatie gebruiken?
1. FIA zal de informatie van (potentiële) klanten voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om met (potentiële) klanten te communiceren over FIA en (potentiële) klanten informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten, zoals updates van FIA;
* om FIA aan te passen aan de wensen en behoeften van (potentiële) klanten;
* ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
2. Gebruik door FIA:
FIA heeft een hekel aan spam, en FIA gaat er vanuit dat (potentiële) klanten dat ook heeft. FIA zal (potentiële) klanten dan ook slechts bij uitzondering lastigvallen met informatie over uitbreidingen van FIA. Mocht men geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kan men zich uitschrijven via een link welke onderin de e-mail te vinden is. 
3. FIA gebruikt de informatie over (potentiële) klanten om zo FIA beter op de wensen en behoeften van (potentiële) klanten af te stemmen. Zo kan het worden gebruikt om te zorgen dat men advertenties te zien krijgt die beter bij de betreffende (potentiële) klanten passen. 
4. Zoals hierboven is vermeld, valt onder de Automatisch Gegenereerde Gegevens ook (potentiële) klanten IP-adres. FIA legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers, FIA wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. FIA gebruikt de Automatisch Gegenereerde Gegevens tevens voor het opstellen van geanonimiseerde (potentiële) klantenstatistieken.
5.Gebruik door derden:
a. Alleen als (potentiële) klanten daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, kan FIA (potentiële) klanten een e-mail bericht van een derde sturen zodat men gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van FIA kan ontvangen.
b. FIA probeert de aanbiedingen te laten aansluiten op (potentiële) klanten profiel. Indien men daar toestemming voor heeft gegeven, kan FIA de door (potentiële) klanten opgegeven interesses gebruikt worden om te bepalen van welke partners men aanbiedingen krijgt.
c. Maximaal 1 á 2 keer per maand kan men een mail van een partner van FIA ontvangen. (potentiële) klanten kan de gegeven toestemming altijd weer intrekken of verlenen. 
d. FIA verstrekt voor het overige alleen gegevens van (potentiële) klanten aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Artikel 6. Op welke wijze beschermt FIA persoonlijke informatie van (potentiële) klanten?
1. FIA zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle belangrijke stukken staan in ‘cloud diensten’ zoals Google Drive en Microsoft Outlook. Deze bestanden zijn alleen per wachtwoord toegankelijk. Ook alle communicatie middelen zijn voorzien van een geheime inlogcode. 

Artikel 7. Doorgifte naar landen buiten de EU
1. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat (potentiële) klanten (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan FIA. gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stemt (potentiële) klanten, voor zover nodig, er mee in dat (potentiële) klanten (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.

Artikel 8. Kennisneming en verbetering van (potentiele) klanten gegevens
1. Men kan als (potentiële) klanten van FIA (persoons-) gegevens altijd bekijken. Als men wil weten welke gegevens FIA over hen heeft vastgelegd, of als men gegevens wil wijzigen, dan kan men een vraag stellen door een mail te sturen naar: info@facilitaireinkoopaalsmeer.nl

Artikel 9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van FIA?
1. FIA kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee men FIA verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. FIA heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere Privacy Policy van toepassing is. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons-)gegevens die via de website van FIA zijn verkregen. FIA accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.
2.Verder is het zo dat FIA derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen op basis van de FIA API-voorwaarden. Dit zijn kort gezegd, applicaties die gebruik maken van FIA. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan FIA gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens FIA gemaakt. FIA heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met gegevens van (potentiële) klanten gebeurt, als men gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als men een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van (persoons-)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van FIA. Men kan de gegeven toestemming altijd zelf weer intrekken. De API-voorwaarden van FIA worden op aanvraag verstrekt. Stuur hiervoor een email naar: info@facilitaireinkoopaalsmeer.nl 

Artikel 10. Kan deze Privacy Statement worden gewijzigd?
1. Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

Artikel 11. Vragen
1. Privacy is een gevoelig punt, en terecht. FIA hoopt dat het duidelijk is geworden aan (potentiële) klanten, dat dit extreem belangrijk voor FIA is. Als men vragen heeft, aarzel niet om contact met FIA op te nemen via: info@facilitaireinkoopaalsmeer.nl 


Share by: